GDPR

Zasady ochrany osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

S osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (dále jen Nařízení). V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně, telefonicky nebo emailem pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Správce osobních údajů

FOOE s.r.o.
Na Příkopě 127, Uh. Hradiště, 686 09
Česká republika
Web: https://plechovyhrnek.cz
E-mail
: agentura@fooe.cz
Telefonní číslo: 604171281
IČ: 14273756

V rámci zpracování poptávky / objednávky pracujeme s těmito osobními údaji: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa, případně další údaje, které uživatel uvede v poptávkovém formuláři.

Údaje zpracováváme za účelem vyřízení poptávky / objednávky zadané na webových stránkách plechovyhrnek.cz, případně z účetních a daňových důvodů.

Osobní údaje zpracováváme automaticky i manuálně.

Příjemci osobních údajů mohou být subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti, které se na správce vztahují, a dále poštovní doručovatelé a přepravci.

Zpracovateli jsou subjekty poskytující dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů, které správce pověřil na základě písemné smlouvy zpracováním osobních údajů. Jsou jimi například poskytovatelé účetních, telefonních a IT služeb. Osobní údaje nebudou předány do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

Osobní údaje budou uloženy po dobu vyřizování objednávky a dále po dobu 3 let od vyřízení objednávky, a to z důvodu možného reklamačního řízení. Osobní údaje, které jsou součástí účetních dokladů, budou archivovány po příslušnou dobu dle zákona o účetnictví.

Jako zákazník máte právo na přístup ke svým osobním údajům a podrobnějším informacím o jejich zpracování, dále na opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů. Svá práva můžete kdykoliv uplatnit kontaktováním správce. 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s Nařízením, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.